ප්‍රදේශ කිහිපයක පාසල් හෙටත් වැසේ !

පවතින අයහපත් කාළගුණ තත්වය හේතුවෙන් රත්නපුර අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් සියලුම පාසල් සහ නිවිතිගල අධ්‍යාපන කලාපයේ ඇලපාත, අයගම සහ කලවාන අධ්‍යාපන කොට්ඨාස වලට අයත් පාසල් හෙට(05) දිනයේ වසා තැබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරනවා.

Share This Article
Leave a comment