විශ්ව විද්‍යාල අනධ්‍යන සේවක වර්ජනය අවසන් ද ?

විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කමිටුව සහ රාජ්‍ය සුරේෂ් රාඝවන් අමාත්‍යවරයා අතර අද(04) පැවති තීරණාත්මක සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පැවති අතර එම සාකච්ඡා සාධනීය මට්ටමකින් අවසන් වී ඇති බවට වාර්තා වනවා.

විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යයනය සේවක සංගමයෙන් අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ දෙපාර්ශවය අතර අවසන් එකගතාවයකට පැමිණෙනතුරු වැඩවර්ජනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බවයි .

ඒ අනුව අනධ්‍යයන සේවක වර්ජනය අවසන් බවට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පුවත් සංසරණය වුව ද නිල තොරතුරුවලට අනුව වර්ජනය තවදුරටත් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වනවා.

Share This Article
Leave a comment