පිලිපීනයට ප්‍රබල භූ කම්පනයක් !

මධ්‍යම පිලිපීනයේ Leyte ප්‍රදේශයේ රික්ටර් පරිමාණයේ 6.0ක ප්‍රබලත්වයෙන් යුත් භූමිකම්පාවක් සිදු වී තිබෙනවා. ඊයේ (03) පස්වරු 6.16 ට පමණ වෙරළබඩ…

Stay Connected

Find us on socials

Latest News

Explore the Blog